Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες

 

Πολλά παιδιά παρόλη την προσπάθεια που κάνουν δεν τα καταφέρνουν αναλόγως στο σχολείο, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται ή να παραιτούνται από την προσπάθεια.
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αφορούν δυσκολίες του μαθητή σε συγκεκριμένο τομέα της μάθησης (ανάγνωση, γραφή, ορθογραφία, μαθηματικά) χωρίς να γενικεύεται στους υπόλοιπους τομείς της ανάπτυξής του.
Κάνουμε λόγο λοιπόν για Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) αντίστοιχα.
Κριτήριο για τη διάγνωση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών είναι η νοημοσύνη, όπου κυμαίνεται από μέσο φυσιολογικό και ανώτερο δείκτη νοημοσύνης.
Η αντιμετώπιση – αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών (αφού γίνει η αρχική αξιολόγηση) γίνεται με ειδικό εξατομικευμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα εστιασμένο στις μαθησιακές ανάγκες αλλά και δυνατότητες του παιδιού.
Από την άλλη μεριά οι Γενικευμένες Δυσκολίες Μάθησης αφορούν σε δυσκολίες και ελλείμματα που υπάρχουν σε όλο το φάσμα της ανάπτυξης και δημιουργούν δευτερογενώς δυσκολίες στη μάθηση.
Οι Γενικευμένες Μαθησιακές Δυσκολίες συνήθως συνυπάρχουν με χαμηλή νοημοσύνη ή άλλου τύπου διαταραχές.
Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα που επιλέγεται, αφού πραγματοποιηθεί αρχική εκτίμηση – διάγνωση, γίνεται σε συνεργασία με λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια, ώστε να υπάρξει βελτίωση στους δίαφορεις τομείς που το παιδί υπολείπεται.
Η συνεργασία με το σχολείο είναι χρήσιμη και στις δύο περιπτώσεις.

 

* Το γραφείο συνεργάζεται με λογοθεραπεύτρια και εργοθεραπεύτρια.