Θεραπεία Παιδιών

 

Τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με αποτέλεσμα καταστάσεις που βιώνουν στο οικογενειακό περιβάλλον όπως είναι ένας χωρισμός, μία απώλεια ή ακόμα και η υποδοχή ενός νέου μέλους να εξωτερικεύονται με δυσκολίες στο σχολείο και στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, με έντονους καυγάδες και θυμό ή επιθετικότητα προς τους γονείς.
Ακριβώς επειδή δεν μπορούν να λεκτικοποιήσουν τα συναισθήματά τους η θεραπεία παιδιών πραγματοποιείται μέσω του παιχνιδιού, της ζωγραφικής και του θεατρικού παιχνιδιού, όπου είναι ελεύθερα να απελευθερώσουν το βίωμά τους αλλά και να βρουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους και των συγκρούσεων που βιώνουν. Άλλωστε όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικής συμπεριφοράς, κοινωνικής προσαρμογής και σχέσης με συνομηλίκους η ένταξη σε ομάδα παιδιών είναι χρήσιμη ώστε να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, αλλά και να αναπτυχθεί η ενσυναίσθηση.

 

* Προϋπόθεση για τη θεραπεία παιδιών είναι η παράλληλη συμβουλευτική ή ψυχοθεραπευτική στήριξη των γονέων.