Συστημική Υπαρξιακή Ψυχοθεραπεία

 

Η Συστημική Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση εστιάζει στις σχέσεις, αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων μέσα στο σύστημα στο οποίο ζουν και σχετίζονται.
Είναι το σύστημα (οικογενειακό, συντροφικό, επαγγελματικό, κοινωνικό) που επηρεάζει το άτομο και είναι το σύστημα το οποίο επηρεάζεται από συμπεριφορές, συναισθήματα και αντιδράσεις του ατόμου.
Το εκάστοτε σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε, σχετιζόμαστε και λειτουργούμε είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ως τέτοιος αποζητά την ομοιόσταση, αλλά και επιδέχεται την αλλαγή.
Το σύμπτωμα στη Συστημική προσέγγιση είναι καλοδεχούμενο και αφορμή να αναδειχθούν μη λειτουργικές σχέσεις, συγκρούσεις και διλήμματα.
Δεν είναι το άτομο προβληματικό, αλλά η οικογενειακή δομή που μπορεί να μην επιτρέπει το άνοιγμα, το μοίρασμα, την έκφραση των συναισθημάτων.
Η Συστημική ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι μεγαλώματος με σταθμούς την οικογένεια καταγωγής - που έχει διαμορφώσει το σχετίζεσθαι, που έχει συνδέσει χρώματα, γεύσεις, μυρωδιές και μελωδίες με έντονα συναισθήματα – το παρόν που αν και μπορεί να μοιάζει δυσβάσταχτο μέσω των υπερβάσεων θέτει τα θεμέλια για ένα ασφαλές και ευχαριστιακό μέλλον.
Μέσα από το θεραπευτικό ταξίδι καλείται ο θεραπευόμενος να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη ώστε να μπορέσει να επιφέρει την αλλαγή που επιθυμεί.
Η Υπαρξιακή προσέγγιση αντιμετωπίζει το άτομο ως ον με υπαρξιακά ερωτήματα (ελευθερία, μοναξιά, θάνατος) που η απάντησή τους ή η αναρώτηση επιφέρει αγωνία, άγχος, κατάθλιψη.
Ο θεραπευτής καλείται να ανακαλύψει το νόημα της ζωής του θεραπευόμενου που είναι και εργοδηγός στις αποφάσεις που παίρνει.
Καλείται να διατυπώσει το αξιακό σύστημα του θεραπευόμενου και πολλές φορές να αναδιατυπώσουν μαζί αξίες και αρχές που δεν του είναι πια χρήσιμες στο ταξίδι της ενηλικίωσής του.
Με λίγα λόγια ο θεραπευτής ακούει και αναπλαισιώνει την προσωπική ιστορία του θεραπευόμενου και ο θεραπευόμενος πλέκει και πραγματώνει τη σημερινή και μελλοντική συνέχειά της.