Διεύθυνση : Ηλιουπόλεως  130

          και  Ταινάρου

       172.37,      Δάφνη

Τηλέφωνο  : 697 4367851

e-mail          : v_romeou@yahoo.gr

ΑΘΉΝΑ Καιρός